Misiunea Societății este aceea de a promova excelența artistică, de a restabili standardul ridicat, avut odinioară, al performanțelor artistice în desen, pictură sau sculptură. Dorim ca prin lucrările membrilor noștri să readucem în atenția lumii adevărul, veridicitatea naturilor statice, a peisajelor și frumusețea corpului uman scutit de transfigurările ori mutilările specifice artei curentelor secolului al XX-lea. În atenția noastră este atingerea măiestriei artistice. Societatea Artiștilor Figurativi din România oferă lumii o sursă educațională, o platformă de dialog în care schimbul de experiență se realizează între toți acei artiști sau aspiranți la statutul de artist, istorici, profesori, cursanți, admiratori, curatori și colecționari de artă, care apreciază excelența și promovează arta figurativă, generic numită artă realistă.

Vinieta sfarsit 2

Despre adevăr, frumusețe și măiestrie

 

     De peste o sută de ani, instituțiile destinate să descopere, să garanteze, să sprijine și să promoveze artiștii și lucrările lor care au avut drept sursă valori ca adevărul, frumusețea și măiestria sunt exact acele instituții care au fost "simfonice" cu campaniile de denigrare a acestor valori, de care grabnic s-au dezis, aruncându-le în derizoriu și contribuind indiscutabil la răsturnarea principiilor care au premers formarea și valorizarea artei în decursul a mii de ani. De necontestat astăzi este faptul că majoritatea liceelor și facultăților de artă, a galeriilor și muzeelor care au spații de expunere temporară au devenit adevărate bastioane ale artei abstracte în detrimentul artei realiste care a fost ignorată și continuu defăimată, totul fiind posibil cu ajutorul de netăgăduit al profesorilor din învățământul artistic, al artiștilor contemporani, al curatorilor, galeriștilor și criticilor.