Membrii corespondenți pot fi cetățeni români și străini, aleși dintre personalitățile artei contemporane românești și universale, care dovedesc o reală preocupare pentru arta realistă, pentru atingerea măiestriei, și care au un impact major asupra domeniului de care aparțin - pictură, sculptură sau grafică. Dobândirea calității de membru se face pe baza acelorași criterii folosite la alegerea ca membru titlular, luându-se în special în considerare activitățile și rezultatele obținute după primirea în SAFR. Membrii corespondenți au drept de vot consultativ în cadrul Adunării Generale, cu obligația la plata taxei de înscriere în Asociație și a cotizației anuale;

Primii membrii corespondenți înregistrați în SAFR sunt artiști care fac cinste breslei și al căror nume capătă, pe zi ce trece, aura artiștilor profesioniști lansați în căutarea și atingerea Măiestriei. Lucian PRUNĂ este un tânăr pictor care s-a alăturat chiar de la început proiectului nostru lansat în data de 21 octombrie 2016 iar pictorița Theodora Daniela CAPĂT a spus prezent chemării noastre făcută în primăvara acestui an (2017) urmată fiind de sculptorița Marusia NIȚĂ și amândorura le spunem... BUN VENIT!